top of page

Sanitetska vozila

Vršimo adaptaciju i opremanje sanitetskih vozila po principu ključ u ruke, a prema željama i specifikaciji kupca.

Do sada smo isporučili na stotine sanitetskih vozila sa različitom medicinskom opremom, a prema standardu EN 1789, kao i vozila za prevoz pacijenata na dijalizu, sa ili bez rampe za osobe sa invaliditetom.

bottom of page