top of page

NIO Pediatric

Uređaj za intraosealni pristup kod dece

Šifra: NIO-P

 • Kada vam je potreban hitan vaskularni pristup kod pedijatrijskih pacijenata, možete biti sigurni da je NIO Pediatric™ kompletan i spreman za upotrebu - nema baterije, sklapanja ili dodatnih delova.

 • Njegov dizajn prilagođen korisniku sadrži crveni odstojnik koji se može ukloniti, a koji podešava dubinu prodiranja od 14 mm do 18 mm, u zavisnosti od uzrasta pedijatrijskih pacijenata (od 3 do 12 godina). Sa redundantnim bezbednosnim funkcijama i ugrađenim strelicama za lociranje koje pomažu u identifikaciji mesta aplikacije, možete verovati da će NIO Pediatric™ obezbediti bezbedan, brz IO pristup.

 • NIO se pokazao bezbednim za kost i rezultirao je sa nula incidenata preloma kostiju, što je i dokazano rendgenskim snimcima nakon aplikacije.

 • Nedavna studija je pokazala da je uobičajena greška korisnika pri postavljanju igle i da čak i kada se postavi do 5 cm od tačnog mesta ubacivanja, NIO održava stopu uspeha od 85%.

 • Sadrži ugrađene jedinstvene strelice za lociranje koje pomažu pri identifikaciji mesta umetanja, pojednostavljujući proceduru za aplikaciju.

 • Unapred podešena dubina prodiranja igle (14 mm za 3–9 godina; 18 mm za 9–12 godina) pojednostavljuje proceduru i pomaže da se spreči prekomerna penetracija.

 • Automatski uređaj, nisu potrebne baterije, montaža ili dodatni delovi.

 • Džepne veličine i lagane.

 • Sterilno i za jednokratnu upotrebu - eliminiše rizik od unakrsne kontaminacije.

 • Samostalni uređaj bez izložene igle.

 • Rok trajanja 5 godina (na sobnoj temperaturi).

 • Igla 15G

bottom of page