top of page

Kartsana Fiksatori

Šine (fiksatori) za sanitetska nosila

Šifre: R-419, R-419LR-450N, R-450S, R.800G, R-800L

  • Šine za fiksiranje nosila u sanitetskim vozilima.

  • Napravljene od čistog čelika ili od kombinacije čelika i aluminijuma.

  • Neke poseduju mogućnost umetanja spinalne daske u boks.

  • Različitih oblika i dimenzija čime se omogućava utovar i fiksacija svih Kartsana nosila u sve tipove i modele sanitetskih vozila. 

  • 10G sertifikovano.

bottom of page