top of page

SAM XT Tourniquet

Poveska za zaustavljanje krvarenja

Šifre: XT600-OR-EN, XT600-BK-EN, XT600-BL-EN

  • Dizajnirana za brzu primenu, inovativni dizajn poveske SAM XT normalizuje broj potrebnih okreta vitla u poređenju sa tradicionalnim poveskama, omogućavajući lakšu, bržu, efikasniju i intuitivniju upotrebu.

  • Tehnologija kopče TRUFORCE™ kompanije SAM se automatski zaključava pri unapred određenoj količini obodne sile, dojaću time potreban pritisak za sigurno zaustavljanje krvarenja iz esktremiteta.

  • Jednostavno kliknite, uvijte i osigurajte za primenu poveske koji čuva život.

  • SAM XT Extremity Tourniquet poveska preporučena je od strane Komiteta za taktičku brigu o žrtvama u borbi (CoTCCC) Ministarstva odbrane SAD.

  • Inovativni dizajn zahteva manje podešavanja i smanjuje varijacije primene kroz dosledno predviđanje okreta vitla.

  • Dostupna u tri različite boje.

bottom of page