top of page

Vacuum Splint

Vakumske udlage

Šifre: R-SI-ARMCH-01, R-SI-AROCH-01, R-SI-LMCH-01, R-SI-LOCH-01

  • Stabilizuju prelome i dislokacije bez pritiska po obodu.

  • Vakumske udlage se koriste za fiksiranje i imobilizaciju pacijenata kod kojih se sumnja da imaju prelome i slomljene ekstremitete.

  • Imaju opciju samozatvaranja i lakog ispuštanja vazduha čime se eliminiše mogućnost daljih povreda.

  • Mekan i prijatan materijal.

  • Lako se čisti i dezinfikuje.

  • Višekomorni sistem (opciono).

  • Samozatvarajući ventili.

  • Kaiševi podesivi sa obe strane za laku i brzu upotrebu.

  • Lako skladištenje.

  • Kompatibilne sa Rtg, CT i MRI snimanjem.

bottom of page