top of page

AMI SMARTY SAVER PLUS

Poluautomatski i potpuno automatski AED sa QCPR

Šifre: SM3-B1003, SM4-B1004

  • Poseduje sve funkcije kao i osnovni model - SMARTY SAVER, ali i dodatni modul za QCPR (kvalitet kardiopulmonalne resuscitacije) koja je uz pomoć Bluetooth-a povezana sa uređajem.

  • Na prednjem delu uređaja se nalaze LED indikatori koji ukazuju na kvalitet izvođenja KPR.

  • Zajedno sa akustičnim metronomom i glasovnim porukama (na srpskom jeziku), operater može da računa na podršku u realnom vremenu za ispravno pružanje frekvencije i dubine kompresija tokom KPR-a (u skladu sa najnovijim međunarodnim smernicama - ERC).

  • Poluautomatski model nakon provere EKG-a pacijenta, ako se otkrije šokabilan ritam, automatski počinje sa punjenjem za defibrilaciju. Kada bude spreman za šok, operater će morati da pritisne dugme za šok da bi izvršio defibrilaciju. Zatim počinje faza KPR-a putem glasovnih poruka i metronoma.

  • Potpuno automatski model, kada bude spreman za šok, automatski će isporučiti šok defibrilacije nakon 5 sekundi u skladu sa glasovnim porukama.

bottom of page