top of page

AMI SMARTY SAVER GEO

Poluautomatski i potpuno automatski AED sa QCPR i Geolokacijom

Šifre: SM5-B1005, SM6-B1006

  • Poseduje sve funkcije kao i model SMARTY SAVER PLUS, ali uz modul za QCPR poseduje i dodatni modul za geolokaciju.

  • Integrisana SIM kartica omogućava uređaju da prenosi i prima podatke preko mreže mobilne telefonije. Baterijsko napajanje namenjeno geolokacijskom modulu je autonomno i ne zavisi od baterije za osnovno funkcionisanje defibrilatora.

  • Sve informacije uređaj šalje na AMISAVERCLOUD PLATFORMU, koja je zamišljena da nadgleda i kontroliše više AED-ova daljinskim putem preko bilo kog web pretraživača i uređaja povezanog na internet.

  • Među informacijama i podacima koji se šalju na platformu, AED može da prenosi EKG u realnom vremenu, tako da će profesionalni operater moći da vidi i pregleda EKG daljinskim putem na AMISAVERCLOUD PLATFORMI.

  • Konačno, preko namenskog VIVO DUGMETA koji se nalazi na tastaturi, operater će moći da pozove lokalnu hitnu pomoć direktno preko AED uređaja.

  • Glasovne poruke na srpskom jeziku.

bottom of page