top of page

AMI SMARTY SAVER

Poluautomatski i potpuno automatski AED

Šifre: SM1-B1001, SM2-B1002

  • Najbolji prenosivi AED (automatski eksterni defibrilator) namenjen brzom i jednostavnom lečenju iznenadnog srčanog zastoja, uz pomoć (navođenje) pri pružanju KPR (kardiopulmo-nalne resuscitacije)

  • SMARTY serija je najnovija linija defibrilatora proizvođača AMI Italia, koje lako mogu koristiti svi zdravstveni radnici (npr. hitna pomoć, urgentni centar, hitan prijem, itd.), kao i spasilačke ekipe, radnici na javnim mestima, proizvodnim centrima, sportskim ili privatnim objektima.

  • Poluautomatski model nakon provere EKG-a pacijenta, ako se otkrije šokabilan ritam, automatski počinje sa punjenjem za defibrilaciju. Kada bude spreman za šok, operater će morati da pritisne dugme za šok da bi izvršio defibrilaciju. Zatim počinje faza KPR-a putem glasovnih poruka i metronoma.

  • Potpuno automatski model, kada bude spreman za šok, automatski će isporučiti šok defibrilacije nakon 5 sekundi u skladu sa glasovnim porukama.

  • Glasovne poruke na srpskom jeziku.

bottom of page