top of page

AMI SAVER ONE P

AED sa EKG monitoringom i maneulnim režimom rada za napredne mere životne potpore

Šifre: SVP-B0006, SVP-B0007

  • Iako mali i lagan, ovaj uređaj može služiti kao AED, Manuelni defibrilator ili Pacijent monitor.

  • Prelaskom sa AED na Manuelni režim, napredni korisnici dobijaju mogućnost potpunog upravljanja u isporuci defibrilacija i sinhronizovanoj kardio-verziji.

  • Poseduje i napredni režim za Pedijatrijske pacijente (15:2 odnos masaža i ventilacija), a u skladu sa smrernicama ERC-a.

  • Omogućava korisniku EKG monitoring i sve što je potrebno da zna o pacijentu i tekućem tretmanu spasavanja na veoma velikom interaktivnom displeju u punoj boji 5,7'' (12×8 cm).

  • Dolazi u raznim opcijama: sa maksimalnom energijom 200J ili 360J, sa punjivom ili nepunjivom baterijom i sa ili bez iR porta i termalnog štampača.

  • Glasovne i poruke na ekranu na srpskom jeziku.

bottom of page