top of page

Roche cobas b 123

POC Gasni analizator

  • Cobas b 123 POC sistem je portabilni analizator gasova u krvi, elektrolita, hematokrita, glukoze i laktata; sa i bez kooksimetrije, specijalno dizajniran za intenzivnu negu i zasnovan na kertridžima.

  • Sa fleksibilnim konfiguracijama i protokom do 30 uzoraka na sat, sistem cobas b 123 POC može se lako prilagoditi kliničkim potrebama u ICU, ER, NICU, OR, jedinicama za dijalizu i laboratorijskim uslovima.

  • Kompletan cobas b 123 POC panel parametara obuhvata pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Hct, Glu, Lac, tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, i bilirubin (tBilirubin) kao i širok opseg izračunatih parametara.

  • Fleksibilnost i prilagodljivost omogućavaju klinički relevantno i racionalno testiranje u zdravstvenoj ustanovi.

 

bottom of page