Proizvodi

Preduzeće MIT – "Medicinski Instrumenti i Tehnologija" d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, koje je nastavilo poslovne aktivnosti "starog" AVL Predstavništva, je danas distributer nemačke firme Roche Diagnostics za Srbiju i Crnu Goru. Pored toga, MIT je ekskluzivni distributer firmi Laerdal iz Norveške (sa programom urgentne medicine), Water-Jel iz SAD (terapija opekotina), Physio-Control iz SAD (sa programom defibrilacije i mehaničke reanimacije), Elite bags iz Španije (medicinske torbe), Persys Medical iz SAD (IO pristup, urgentna medicina), EGO ZLIN iz Češke (program urgentne medicine), kao i firme SAM Medical (program urgentne medicine).

proizvodi slika
roche laerdal ego-zlin persys medical elite bags water jel sam medical physio logo